Na rozmedzí americkej zeme pozostávajúcej z 50 štátov a jej južného suseda Mexika sa v poslednom období roztvára priestor na rozličné otázky. Múr, o ktorý sa určité množstvo Američanov vášnivo bije, sa stal najvyšším cieľom v aktuálnej politike Donalda Trumpa. Múr, ktorého výstavba sa podľa nejednotných odhadov rôznych agentúr a spoločností pohybuje v rozmedzí od 15 miliárd do 30 miliárd dolárov, má za principiálnu úlohu reprezentovať,tak ako fyzickú bariéru medzi dvoma etnicky a ideologicky diferentnými územiami, tak i psychologický ťah vedený stranou Republikánov namierený voči masám tých, ktorí pociťujú určitý stupeň nenávisti voči hispánskym pohnútkam.

oddělení

Vstup nelegálnych migrantov na pôdu, ktorá sa ocitá zo severnej strany za hranicou mexickej zeme, sa podaktorým Američanom vidí nežiadúci, ba dokonca až radikálne nechcený. Dôvodom, podobne ako i v Európe, je obviňovanie cudzincov z úlohy pašovania drog, nelegálneho prílevu alkoholu, teroristické akty či pokusy o sexuálne zneužívanie či násilie ako také. Nekontrolovateľný strach a ľudský pud spočívajúci v obrane svojho vytvoril vhodnú pozíciu pre radikálne zmýšľajúcich politikov, stratégov, ktorí sľubujú americkej zemi návrat k bezpečnej existencii, garancii ochrany a možnosti sľubne fungovať v lóžach vlastného teritória. Psychologický ťah z pozície majstra sľubu je naozaj zaručeným víťazstvom medzi tými, ktorí svoju vlasť milujú z celej hĺbky duše, no zároveň sa spreneverujú ideológii, ktorá hlása krásu v rozmanitosti a silu spojenia v diverzite.

Akákoľvek bariéra však nie je jednoduchým orieškom. Územie, terén a financie sú problematickým aspektom tisíc kilometrového predelu, smerujúceho od Pacifiku až po Mexický záliv.

mapa

Donald Trump si však značne uvedomuje závažnosť prekážok, ktoré mu stoja na ceste k plneniu sľubov voči svojim voličom a obdivovateľom. Prírodná konštrukcia alebo geografická súčinnosť nehrajú v jeho prospech, podobne ako je tomu i na viacerých miestach sveta, kde terénna schránka zeme zohráva nemalú úlohu v celkovej politike štátu (ako príklad by som použila Himaláje na hranici Indie a Číny, ktoré majú na vzájomné vzťahy susedných krajín nemalý vplyv). Terén krajiny sa zjavne nedohadoval s politickými veľmocami vo veciach americkomexického charakteru. Ďalšou z prekážok sú tiež súkromné pozemky, ktoré sa tiahnu pozdĺž celej hranice od Texasu až po Kaliforniu, a za ktoré by štát v prípade konštrukcie 9 metrov vysokého plaza musel vyplatiť vlastníkom nemalý balík peňazí. Múr, o ktorý sa veľká časť americkej populácie jednohlasne bije teda nie je ľahkou výzvou pre realizáciu…
 
Nech je to už vo veci rozdeľovania amerického kontinentu ako chce, isté je, že svet sa krúti vôkol problematiky rasizmu a neznášanlivosti.  Múry sa nestavajú na hraniciach krajín, ale i na hraniciach ľudského poznania… Zamínované hranice Uzbekistanu sú len odrazom ideológie jeho príslušníkov, fyzické bariéry len dielom neznášanlivých mozgov.