Cieľ 1: Žiť v rámci svojich prostriedkov
Žiť v rámci svojich prostriedkov jednoducho znamená, že nevynakladáte viac ako to, čo zarobíte každý mesiac. Môže sa to zdať ako relatívne malý cieľ, ktorý zahrnúť do vášho zoznamu finančných cieľov, ale môže mať obrovský vplyv na vaše financie.
Keď žijete v rámci svojich prostriedkov každý mesiac, neprekračujete váš mesačný rozpočet. Keď neprekročíte výdavky, nevznikne vám dlh. Keď nie ste zaťažení dlhovými splátkami každý mesiac, máte peniaze, ktoré môžete použiť na ďalšie vaše životné a finančné ciele.

hotovost

 Cieľ 2: Zamerať sa na vynikajúci kredit
Ak je vaše kreditné skóre viac ako trojciferné číslo, je to dôležitá miera vášho finančného zdravia. Čím vyššie je vaše kreditné skóre, tým je ľahšie získať schválené úvery. Ešte dôležitejšie je, že vyššie kreditné skóre sa prejaví na nižších úrokových sadzbách, keď si požičiavate. To môže mať za následok nižšie mesačné platby za úvery a umožní vám platiť menej úrokov počas doby trvania úveru.

Cieľ 3: Byť vopred pripravení na finančné núdzové situácie
Dokonca aj keď žijete v rámci svojho rozpočtu a nesiete so sebou nízke dlhy, nemôžete vždy predvídať všetky situácie behom života. Ak kvôli chorobe alebo zraneniu nebudete schopní pracovať v krátkodobom horizonte alebo nešťastnou náhodou nabúrate auto a budete musieť zaplatiť za opravu, váš núdzový fond vás môže zachrániť.
Odkladanie sumy vo výške najmenej šesťmesačných výdavkov na výnosový sporiaci účet alebo obstaranie vkladového certifikátu sú dobrým cieľom. Ak sa cítite ambicióznejšie alebo chcete byť pripravení na akúkoľvek finančnú núdzovú situáciu, či už veľkú alebo malú, môžete zvýšiť  minimálny limit na 9 alebo 12 mesiacov.

set goals

Cieľ 4: Plne maximalizovať príspevky do penzijného plánu
Čím skôr začnete šetriť na odchod do dôchodku, tým lepšie, pretože máte viac času na to, aby ste nahromadili dostatok finančných prostriedkov. Môžete získať ešte viac prostriedkov z vašich dôchodkových sporiacich účtov tým, že zvýšite príspevky do maximálnej povolenej hranice.