Premýšľali ste niekedy nad tým kto ste? Kam smerujete? Nestáva sa často, že človek popri tom všetkom má čas nad niečím takým vôbec rozmýšľať.
Čo pre vás znamená pohľad do zrkadla? Je to len akási častá záľuba, alebo to niekedy vnímate v hlbšom význame, ako pohľad do svojho vnútra?
Sebapoznaním človek objaví nielen cieľ ale aj zmysel života. Niečo, naozaj dôležité, čo určí ten správny smer. Sebapoznanie je akýmsi vrodeným kompasom, ktorý ukáže tú správnu cestu.

přístav.jpg

Čo znamená pohľad do svojho vnútra? Čo znamená mať čistú dušu? Je to byť šťastným? Svätým? Ale kto z nás môže povedať, že má dušu belasú ako nebo… Každý z nás vidí čistotu svojej duše, svojho vnútra v niečom inom. Všetci sme tvorcami svojho šťastia. Len a len ty sám dokážeš nájsť to správne kormidlo.
Je pravdou, že mnohí z nás často uvažujú nad svojimi dobrými ale aj zlými vlastnosťami a práve tým sa môžu stať človekom, ktorý nepozerá len na seba ale aj na druhých.

Pohľadom do svojho vnútra, by človek mal zistiť kým naozaj je a to bez ohľadu na odpoveď. Aj vám mama v detstve  vravievala, že nielen chodením do kostola, v čom práve väčšina ľudí vidí odraz svojej dokonalosti, získate čistú dušu. Boh počuje a vidí každú túžbu, každú myšlienku, každé zlyhanie, každé dobré činy človeka a na to aj odpovedá.

Je ťažké povedať, ako získať čistú dušu. Ak si myslíte, že len dobré činy, že len správne rozhodnutia, že len dobré správanie a len dobré móresy vás posúvajú vpred a tým sa stávate lepším človek, tak sa mýlite. Aj všetko zlé je na niečo dobré. Aj zlé veci nás učia byť lepším človekom. Za to sa hanbiť netreba. Človek robí chyby, a len na nich sa naučí niečo nové a poučí sa z nich.
Nie je celkom rozumné sa vžiť s názorom, že dobrým človekom z nás robí dobrá mienka iných ľudí.

konpas.jpg

Niekedy nestačí byť stále dobrosrdečný, láskavý, empatický, niekedy je potrebné použiť čarovné slovíčko nie. Netreba zabudnúť, že aj to človeka posúva krôčik po krôčiku ďalej. Dôležité je najmä nájsť harmóniu v samom sebe.
Ak nazriete do svojho vnútra, tak sa snažte žiť životom, v ktorom odpoveďami na množstvo otázok, sa dá pohnúť správnym smerom. Snažte sa nestáť na jednom mieste, ale ísť ďalej a vpred a ľudia, ktorí vás majú skutočne radi vás dobehnú a budú kráčať s vami.