Za pravdu mu dáva prax aj rad odborníkov. Podľa výskumov je v jasliach spokojných len 5% detí, pritom v škôlke je to až 95%.
Škôlku totiž deti potrebujú k svojmu ďalšiemu rozvoju. Potrebujú poznávať svojich vrstovníkov.

Prvé roky života

V prvom roku svojej existencie naše dieťa potrebuje, aby sa mu niekto láskyplne venoval. Potrebuje ochranu a bezpečie v náručí svojich rodičov. V tejto dobe sa tvorí nosný vzťah, ktorý bude dieťa sprevádzať celým jeho vnútorným i spoločenským životom. (Odborne sa tomuto vzťahu hovorí citové priľnutie.) Počas druhého roka puto rastie a upevňuje sa.

Musím do práce, čo s tým?

Niektoré mamičky sa dostávajú do situácie, kedy sa potrebujú vrátiť k svojej profesii, inak ju stratia a ich dieťatko je ešte veľa malé. A im nezostáva než zvoliť jasle bratislava, ktoré sa im postarajú o ich zlatíčko.
Najdôležitejšie je, začať na túto skutočnosť dieťa pomaly zvykať. Nástup do práce si naplánujte až po šesťtýždňovej adaptačnej dobe. Ak za túto dobu nevymizne úzkosť, určite do práce nenastupujte. Vaše dieťa je priorita číslo jedna.
Dôležitú úlohu hrá tiež otecko a ďalší členovia rodiny, bez ktorých by to samozrejme ani nešlo.
Bohužiaľ v škôlkach aj jasliach nášho hlavného mesta je nedostatok miest, čo by mohla riešiť napríklad tzv. priateľská výpomoc, keď by sa jeden vychovávateľ staral maximálne o tri deti. Stačila by skúsenosť s výchovou detí a hlavný je jeho kladný vzťah k nim. Vzdelanie hrá až druhotnú rolu.
Malé deti nepotrebujú žiadnu špeciálnu výučbu. Mal by stačiť zdravý rozum a láska k tým najmenším.Jasle a stres
Deťom v nižšom veku sa veľmi často v stresových situáciách vyplavuje hormón serotonín.
· Štyri hodiny denne mimo domov znamenajú pre dieťa záťaž, s ktorou sa do zaspatia vyrovná (sérotonín klesne).
Viac ako štyri hodiny denne spôsobujú taký nárast sérotonínu, aký detský organizmus nedokáže odbúrať. Znamená to, že dieťa žije v trvalom strese. To môže viesť k dlhodobým problémom rôzneho druhu.