Je jasné, že každá škola má svoje plusy a mínusy. V súčasnosti množstvo mladých ľudí odchádza študovať do Českej republiky, z pochopiteľných dôvodov. Ich školy majú väčšiu tradíciu, sú tam vysoko cenení odborníci a v konečnom dôsledku ich to vyjde aj oveľa lacnejšie. Na Slovensku však tiež máme množstvo dobrých vysokých škôl. Problém nastáva, keď sa máme rozhodnúť, kam chceme ísť. Okrem toho sa v poslednej dobe taktiež rozmohol trend súkromných vysokých škôl. Čo je lepšie? Súkromná alebo verejná vysoká škola?

 starý rukopis

Verejná vysoká škola

Väčšina vysokých škôl na Slovensku je verejná, čo je fajn, pretože to znamená, že zrušiť ich môže iba prostredníctvom zákona. Medzi verejné vysoké školy patrí väčšina vysokých škôl, ktoré majú dlhú históriu. Je len na vás, na aký odbor sa prihlásite a či budete spokojný s prístupom, ktorý vám bude poskytovaný. Nemôžeme hádzať všetky verejné vysoké školy do jedného vreca, a preto povieme len, sto ľudí, sto chutí. Každému vyhovuje niečo iné.

 sušení knihy

Štátna vysoká škola

Tých je na území našej republiky skutočne najmenej, z pochopiteľných dôvodov. Sú to policajné, zdravotnícke a vojenské vysoké školy. Na týchto vysokých školách budete naozaj veľmi úzko špecializovaný a je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že sa zamestnáte v tom, čo ste reálne vyštudovali. Nebudete predsa študovať za vojaka, keď ním nikdy reálne nebudete. To isté platí aj pri policajtoch.

 

Súkromná vysoká škola

Základom súkromných vysokých škôl je, že štúdium na nich rozhodne nie je bezplatné. Veľmi často bývajú aj vysunutými pracoviskami iných vysokých škôl na svete, napríklad v Českej republike. Úroveň takýchto škôl je rôzna. Niektorí ľudia tvrdia, že titul je na takýchto školách zaplatený, a teda ho máte, ako sa ľudovo hovorí, vo vrecku. Iní si zase pochvaľujú individuálny prístup vyučujúcich k jednotlivým študentom.