Viete, aká je náplň práce daňového poradcu? Ak nie v krátkosti vám ju predstavíme. Daňový poradca poskytuje poradenstvo v oblasti daní napríklad pri zakladaní novej firmy, administratívnej organizácii firmy alebo pri účtovaní. Daňový poradca dokáže pripraviť daňové priznanie ako pre fyzické, tak aj pre právnické osoby. Môže sa starať o daňovú a účtovnú agendu firmy alebo ju kontrolovať. Daňový poradca môže svojho klienta zastúpiť v prípade daňovej kontroly, prípadne mu pomôcť v prípade reštrukturalizácie firmy. Taktiež dokáže pomôcť klientovi v súdnych sporoch, ktoré sa týkajú daní. Jednou zo služieb daňového poradcu je aj pomoc s daňovou optimalizáciou, vďaka čomu je možné klientovi legálne znížiť daňovú záťaž.

kalkulačka

Kto môže vykonávať prácu daňového poradcu?

Daňových poradcov je v porovnaní so zastúpením ostatných povolaní veľmi málo a niet sa čomu čudovať. Na to, aby sa človek mohol stať daňovým poradcom, je potrebné splniť niekoľko kritérií. Prvé dve kritériá sú všeobecne ľahko dosiahnuteľné a spĺňa ich takmer každá osoba, sú nimi bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony. Ďalšie kritéria však už tak jednoducho dosiahnuteľné nie sú a práve to je jeden z dôvodov, pre ktorý je počet daňových poradcov na Slovensku taký nízky. Tretím kritériom, ktoré musí daňový poradca spĺňať je dosiahnutie druhého stupňa vysokoškolského vzdelania.

Po tom, ako je toto kritérium splnené, je potrebné absolvovať päť rokov ekonomickej praxe alebo tri roky praxe na pozícii asistenta daňového poradcu. Poslednou podmienkou, ktorá musí byť splnená, je úspešné zvládnutie odbornej skúšky pre daňových poradcov. Ako môžete vidieť, stať sa daňovým poradcom nie je vôbec jednoduché. Čo je však pozitívne je fakt, že môžete mať istotu, že každý daňový poradca má potrebné vzdelanie a prax, vďaka čomu vám dokáže poskytnúť kvalitné služby.

účetnictví

Prečo sa oplatí využiť služby daňového poradcu?

Vďaka tomu, že sa obrátite na daňového poradcu, budete mať istotu, že úkony, ktoré na základe jeho poradenstva vykonáte, budú správne a v súlade so zákonom. Daňový poradca vám navyše dokáže pomôcť na daniach ušetriť nemalé sumy financií pomocou daňovej optimalizácie. Jednou z výhod využitia služieb daňového poradcu je aj tá, že na seba berie všetku zodpovednosť, ktorá sa spája s poskytovaním daňového poradenstva, čo znamená, že v prípade vzniku škody preberá zodpovednosť na seba. Spoľahlivého a kvalitného daňového poradcu nájdete na webovej stránke https://www.easystart.sk/.