Kultúra je mimoriadne dôležitou témou a majitelia podnikov ju často ignorujú, niekedy z neznalosti toho, čo to naozaj znamená, niekedy preto, že nemajú vlastnú kultúru, a niekedy preto, že je príliš zložité vysvetliť. Ale keď si uvedomíte, že 80% akvizícií a / alebo fúzií zlyhá, pretože dve odlišné kultúry nie sú správne integrované, môžete vidieť, čo je to obrovský problém.
Čo je teda kultúra? Definujem ho jednoducho ako „Spôsob, akým robíme veci tu.“ Inými slovami, ak chcete pracovať pre moju spoločnosť, musíte prijať svoju kultúru, čo znamená, že vaše správanie musí byť v súlade s mojimi obchodnými cieľmi. Na dosiahnutie tohto cieľa však potrebujem vytvoriť kultúru, s ktorou sa ľudia chcú zosúladiť. Musím vytvoriť hodnoty, s ktorými sa môže väčšina ľudí stotožniť. Musím si vytvoriť víziu, na ktorú sa môj tím môže prihlásiť.střetnutí.png
V mojej knihe Raise the Bar, Zmena hry hovorím o mojom živote v odvetví čiarových kódov a ako som prenikol na trh vo východnej Európe tesne pred koncom studenej vojny s komunistickým blokom, keď Berlínsky múr padol v roku 1989. t Komunistická éra pozostávala z veliteľského hospodárstva, kde štát pridelil kvóty výrobným závodom, ktoré robili to, čo im bolo povedané za cenu, ktorú si zákazníci museli kúpiť. Nebolo také slovo ako „predať“ alebo „manažment“. Kultúra bola taká, že si nemusela myslieť ani robiť rozhodnutie, pretože štát to všetko urobil za vás.
Po niekoľkých cestách do tohto bloku som nadviazal kontakty s ľuďmi, v ktorých som si všimol podnikateľské zručnosti, a vzal som ich z ich štátnych podnikov a založil s nimi spoločné podniky. Dal som im akcie, peniaze na založenie podniku a pracovný kapitál a naučil som ich najlepšie obchodné praktiky zo Západu. Musel som zmeniť ich kultúru, aby som sa prispôsobil západnému spôsobu podnikania. Prvou zmenou kultúry pre nich bolo, že sa dostali k TRUSTU, keď som im dal VLASTNÍCTVO ich podnikania.komunikace3.jpg
Potom som vytvoril prostredie, v ktorom boli povzbudení, aby mali svoje vlastné predstavy, ktoré by som počúval a často prijímal. To vytvorilo kultúru INOVÁCIÍ a EXCELENCIE, pretože som im umožnil vyskúšať si ich nápady a ak sa pokazili, to bolo v poriadku. Vyzdvihnú sa a skúsia to znova. Bola to kultúra, kde sa nevyskytla PRIEBEH PORUCHY, a tak sa zrodila inovácia. Učil som ich delegovať, čo viedlo k kultúre ZLEPŠENIA, kde zamestnanci cítili, že by mohli urobiť rozdiel, ktorý by ich povzbudil k tomu, aby pre našich zákazníkov urobili ďalšiu míľu.
Veľa som sa dozvedel o dôležitosti kultúry v prvých dňoch, keď som mal dvoch hlavných dodávateľov, ktorí mali sídlo v Chicagu. Počas návštevy ma obaja pozvali na večeru pri dvoch rôznych príležitostiach. Pri večeri mi jeden dodávateľ strávil väčšinu večera, keď mi rozprával o tom, ako boli úspešní a zamerali sa na svoje cieľové čísla, zatiaľ čo druhý dodávateľ sa väčšinu večera pýtal na moju firmu, ako som robil veci a zaujímal sa aj o moju rodinu.