Na prvom mieste by pre vás nikdy nemala byť len cena, ale hlavne možnosti, ktoré vám zaistia úhradu škôd pri nehode. Dobrý pzp vypocet teda zahŕňa všetko potrebné a dokáže ponúknuť i ďaleko viac vrátane bonusov.

Odpovieme si na niekoľko otázok

smlouva

1) Odkedy je vlastne vaše vozidlo poistené?
Platí dňom doručenia podpísanej zmluvy, ale ako klient si môžete priať aj neskorší počiatok. Záleží len na vás. Inak nadobúda zmluva platnosť dátumom úhrady, ktoré je kľúčové.

2) Neprídem prechodom inam o dohodnuté bonusy?
Práve naopak. V ruke budete mať potvrdenie od vašej pôvodnej poisťovne, od ktorej sa váš nový partner dozvie všetko potrebné o tom, aký ste vodič. Vždy sa započítava do výslednej ceny, ktorá môže byť nižšia až o 60%.

3) Čo robiť v prípade nehody?
· V prvom rade zachovajte pokoj. Ak nie ste sami vážne zranení, skúste zistiť situáciu na mieste nehody.
· Než sa rozbehnete k ostatným účastníkom, použite výstražný trojuholník alebo blikajúce svetlo.
· Volajte políciu a zdravotníkov, ktorí ošetria prípadné zranené.
· Už v autoškole nás učili, že polícii oznamujeme nehody vždy v týchto prípadoch:

podpis

-došlo k zraneniu osôb
-došlo k hmotnej škode, ktorá presiahla zákonom stanovenú čiastku
-ak bola škoda spôsobená na majetku tretej osoby
-Vždy si zapíšte mená a adresy vodičov ostatných havarovaných vozidiel a svedkov dopravnej nehody.
-Vyplatí sa v prípade ťažkostí volať asistenčnú službu, ktorá vám poradí presne, čo môžete robiť.

4) Aké výhody plynú z nadštandardných limitov?
Nikdy neviete, čo sa stane a k aké veľké škode môže dôjsť. Pokiaľ nepatríte platovo medzi vyššiu triedu, určite sa vám dohodnutie vyšších limitov oplatí. Poisťovateľ tak za vás z vášho PZP uhradí všetky náklady poškodenému.

5) Aké mi môže poisťovňa ponúknuť ďalšie výhody?
Veľmi zaujímavé môže byť poistenie proti živlom, ktoré môžu poškodiť vaše vozidlo. Navyše pokiaľ jazdíte bez nehôd, môžete čerpať rad výhodných bonusov, ktoré vám veľmi znížia cenu.
Rozhodne sa oplatí myslieť na zadné kolieska.